Chính sách bảo mật

Incom Sài Gòn hiểu rằng đối tác, cộng tác viên và khách hàng, bao gồm nhưng không giới hạn các cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ hoặc hợp tác kinh doanh với chúng tôi (sau đây gọi là Bạn) rất quan tâm đến việc những thông tin cá nhân đã tin cậy cung cấp cho chúng tôi được bảo mật và sử dụng ra sao. Chúng tôi rất trân trọng sự tin tưởng đó và cam kết rằng những thông tin này sẽ được chúng tôi nỗ lực tối đa để bảo mật. Incom Sài Gòn đảm bảo sẽ sử dụng thông tin của Bạn một cách hợp lý, có cân nhắc để không ngừng cải thiện chất lượng dịch vụ và đem lại hiệu quả cao nhất cho Bạn.

1. Thu thập thông tin khách hàng:

Để sử dụng được các dịch vụ của Incom Sài Gòn. Bạn phải cung cấp các thông tin cá nhân cần thiết. Chúng tôi cũng lưu trữ bất kỳ thông tin nào Bạn nhập trên Website hoặc gửi đến chúng tôi. Những thông tin đó sẽ được sử dụng cho mục đích quản lý, tác nghiệp trên hệ thống và vụ yêu cầu của Bạn, đưa ra những ý kiến tư vấn, dịch vụ phù hợp cho từng sự việc, nâng cao chất lượng dịch vụ và liên lạc với Bạn khi cần.

2. Sử dụng thông tin :

Mục đích của việc thu thập thông tin là nhằm xây dựng một hệ thống cộng tác, đối tác, khách hàng toàn diện của Incom Sài Gòn, nhằm hướng tới nâng tầm chất lượng dịch vụ, chất lượng chăm sóc khách hàng tốt nhất. Vì thế, việc sử dụng thông tin sẽ phục vụ những hoạt động sau:

  • - Quản lý thông tin về đối tác, cộng tác viên, khách hàng để phục vụ cho Bạn theo quy định về quản lý của hệ thống;
  • - Cung cấp tiện ích, dịch vụ cho khách hàng;
  • - Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng của chúng tôi;
  • - Giải quyết các vấn đề, tranh chấp phát sinh liên quan đến việc sử dụng website;
  • - Ngăn chặn những hoạt động vi phạm pháp luật Việt Nam.

 

3. Chia sẻ thông tin:

Incom Sài Gòn biết rằng thông tin về Bạn là một phần rất quan trọng trong việc kinh doanh và chúng sẽ không được bán, trao đổi cho bất kỳ một bên thứ ba nào khác. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin khách hàng trừ những trường hợp cụ thể sau đây:

  • - Để bảo vệ Incom Sài Gòn và các bên thứ ba khác: Chúng tôi chỉ đưa ra thông tin cá nhân khi tin chắc rằng việc đưa những thông tin đó là phù hợp với luật pháp, bảo vệ quyền lợi, tài sản của người sử dụng dịch vụ, của chúng tôi và các bên thứ ba khác.
  • - Theo yêu cầu phù hợp với pháp luật Việt Nam từ một cơ quan chức năng có thẩm quyền hoặc khi chúng tôi tin rằng việc làm đó là cần thiết và phù hợp nhằm tuân theo các yêu cầu của pháp luật.
  • - Trong những trường hợp còn lại, chúng tôi sẽ có thông báo cụ thể cho Bạn khi phải tiết lộ thông tin cho một bên thứ ba và thông tin này chỉ được cung cấp khi được sự phản hồi đồng ý từ phía Bạn. Nó chắc chắn không bao gồm việc bán, chia sẻ dẫn đến việc làm lộ thông tin cá nhân của Bạn vì mục đích thương mại, vi phạm những cam kết được đặt ra trong quy định của Chính sách này.

Lưu ý: Chính sách bảo mật thông tin khách hàng của Incom Sài Gòn chỉ được áp dụng tại https://insurtech.incom.vn . Nó không bao gồm hoặc liên quan đến các bên thứ ba khác có liên kết tại trang web của chúng tôi. Chúng tôi đề nghị bạn tham khảo và phân biệt rõ sự khác biệt trong chính sách bảo mật thông tin khách hàng của những website này.

0283.9950.724